...

OVB v rozprávkovej krajine Za 7 horami

V dňoch 28.6-30.6. 2024 sme sa v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia, n.o. zúčastnili festivalu pre rodiny s deťmi s názvom Za 7 horami v Liptovskom Jáne.

Poznáme víťazov finálového kola!

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra 2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom.

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody 2023 prebieha na celom Slovensku!

Súťaž, ktorú v septembri spustila Nezisková organizácia OVB Charity& CSR Slovakia n.o . prebieha aktuálne na 53 školách po celom Slovensku a súťaží v ňom 1495 žiakov . Do regionálnych kôl postupujú najlepšie dvojice študentov 4. ročníkov, ktoré vyhrajú školské kolo. Regionálne kolá budú prebiehať v 10 okresných mestách. Do finále postúpia dve najlepšie dvojice regionálnych kôl. Tešíme sa, že vďaka nášmu CSR projektu sa môžu študenti stredných škôl vzdelávať vo finančnej gramotnosti hravou formou a prostredníctvom súťaže porovnať úroveň svojich vedomostí. Tri najúspešnejšie dvojice čakajú vo finále hodnotné ceny.

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody štartuje!

OVB Charity & CSR Slovakia n. o. v septembri 2023 štartuje súťaž v hraní hry finančná sloboda pre študentov 4. ročníkov stredných škôl za účelom zvýšenia ich finančnej gramotnosti. Súťaž bude prebiehať v 3. kolách – školskom, regionálnom a finálovom na celom území Slovenska. Organizátor venuje do súťaže zaujímavé ceny, ktoré získajú 3 najúspešnejšie dvojice. Finálové kolo sa uskutoční 6. 12.2023.

Živá atmosféra pri učení s hrou Finančná sloboda

V tomto školskom roku hrali hru Finančná sloboda na našej škole dve triedy v priemernom počte 18 žiakov. Zúčastňujú sa jej žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú základné vedomosti o bankách, poistení, investovaní. Preto je pre nich táto hra prínosom. Využívajú teoretické vedomosti pri rozhodovaní v rámci hry. Atmosféra v triede je vždy veľmi živá, hlavne keď pri hre príde k nepredvídateľným situáciám. Po odohraní prvých dvoch kôl, si žiaci sami žiadajú aj 3. a 4. kolo.

Zrealizovali sme prvú súťaž medzi školami

6. októbra 2022 okresný riaditeľ OVB Mgr. Dávid Zalaba odštartoval so svojím tímom certifikovaných lektorov (Ing. Orsolya Juhászová, Mgr. Dávid Michač, Gabriel Tanóczky) prvú oficiálnu súťaž v hraní tejto hry na Slovensku.

Vo Finančnej slobode sa súťaží!

Okresný riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko Dávid Zalaba dlhodobo úspešne zvyšuje finančnú gramotnosť študentov na školách a aktívne využíva hru Finančná sloboda aj pri svojom podnikaní.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.