...

Školy

Spojená škola
Pankúchova 6 821 09 Bratislava
Gymnázium
Štefana Moyzesa 21 Ružomberok
Gymnázium
SNP 1 056 01 Gelnica
Základná škola Pavla Orszhágha Hviezdoslava
Hviezdoslavova 8 028 01 Trstená
Súkromná základná škola DOTYK
Štiavnicka 80 Ružomberok
SOŠP J.A. Baťu
Štefániková 059 21 Svit
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov
Štefánikova 64 085 01 Bardejov
Gemerská 1 049 11 Plešivec
Gymnázium Laca Novomeského
Tomášikova 2 827 29 Bratislava
Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15 040 01 Košice
Súkromná stredná odborná škola
ul. 29 Augusta 4812 058 01 Poprad
Cirkevné gymnázium Štefana Miška
Radničné námestie 278/8 052 01 Spišská Nová Ves
Obchodná akadémia
Polárna 1 040 12 Košice
SOŠ beauty služieb
Račianska 105 831 02 Bratislava
Obchodná akadémia
Lúčna 4 948 01 Lučenec
Spojená škola
Novohradská 3 821 09 Bratislava
Gymnázium
Metodova 2 821 08 Bratislava
Špeciálna základná škola s VJM
Hviezdoslavova 24 979 01 Rimavská Sobota
Gymnázium
Š. Moyzesa Ružomberok
ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa
Školský objekt 888 925 32 Veľká Mača
Základná škola Žarnovica
Frána Kráľa 838 966 81 Žarnovica
ZŠ a MŠ Jozefa Kossányho s VJM
Školská 22 946 57 Svätý Peter
ZŠ s MŠ Arpáda Fesztyho s VJM
Ul. šporotvá č. 7 Hurbanovo
Základná škola Mihálya Helméczyho s vyučovacím jazykom maďarským
Hlavná ul. 503 Búč
Základná škola
Štefánikova ul. 795/1 92 400 Galanta
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16 969 01 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1 902 01 Pezinok
Súkromné gymnázium DSA
Nám. arm. gen. L. Svoboda 085 01 Bardejov
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Ul. A. Hlinku 44 971 01 Prievidza
Stredná odborná škola
Lipová 8 972 51 Handlová
Stredná priemyselná škola
Ulica slovenských partizánov 1132/52 017 01 Považská Bystrica
Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8 048 01 Rožňava
Stredná odborná škola podnikania
Strečnianska 20 851 05 Bratislava
Základná škola s materskou školou
Istebné 143 927 53 Istebné
Základná škola
Pankúchova 4 851 04 Bratislava
SOŠ Polygrafická
Račianska 190 835 26 Bratislava
Spojená škola
Bratislavská 44 900 45 Malinovo
Súkromné gymnázium DSA
Komenského 40 083 01 Sabinov
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, …
Dunajský rad 138 Kravany nad Dunajom
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola
Švermova 8 924 00 Galanta
Základná škola s materskou školou
Dolné Zelenice 109 920 52 Dolné Zelenice
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20 821 08 Bratislava
Stredná zdravotnícka škola C.Šimurkovej v Trenčíne
Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín
Základná škola s materskou školou
Hlavná ulica 155/116 919 28 Bučany
ZŠ s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola és óvoda
Vetvárska 7 821 06 Bratislava
Stredná odborná škola stavebná – ÉSZKI
Nitrianska cesta 61 940 02 Nové Zámky
Gymnázium
Adyho 7 943 01 Štúrovo
Základná škola Žarnovica
Hotelová akadémia
Južná trieda 10 040 01 Košice
SOŠ dopravná
Rosinská 3126/2 010 08 Žilina
Základná škola
L. Kossutha 56 077 01 Kráľovský Chlmec
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Školská 4 Streda nad Bodrogom
Spojená škola – Gymnázium
D. Tatarku 4666/7 058 01 Poprad
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3 040 01 Košice
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Mierova 727 072 22 Strážske
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Épitöipari Szakkeözépeiskola
Boženy Němcovej 1 984 15 Lučenec
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2 984 17 Lučenec
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Športová 1 979 01 Rimavská Sobota
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3 977 46 Brezno
Obchodná akadémia
Daxnerova 88 093 35 Vraniv nad Topľou
Základná škola
Adyho 8 943 01 Štúrovo
Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím jazykov maďarským
Ďatelinová ulica 296 946 39 Iža
Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským
Školská 757/10 Zemianska Olča
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Hlavná 24 076 41 Biel
Gymnázium – Gimnázium
Zoltána Fábryho č. 1 079 01 Veľké Kapušany
Základná škola s materskou školou
Ružová 304 076 32 Borša
Spojená škola
Slančíkovej 2 950 50 Nitra
Obchodná akadémia
Kapušianska 2 071 01 Michalovce
Spojená škola
Ostredková 10 Bratislava
Základná škola s materskou školou
Zubák 192 020 64 Zubák
Gymnázium
Veľká okružná 22 010 01 Žilina
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM
Hlavné námestie 35 946 34 Bátorove Kosihy
ZŠ Zlaté Klasy
Hlavná 787/25 930 39 Zlaté Klasy
Obchodná akadémia
Nevädzová 3 820 07 Bratislava
Základná škola s VJM – Alapiskola
Cesta na vŕšku 1 Marcelová
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16 851 01 Bratislava
Spojená škola sv. Uršule, organizačná zložka Gymnázium sv. Uršule
Nedbalova 4 811 01 Bratislava
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32 010 01 Žilina
Súkromná stredná odborná škola
Saleziánska 010 01 Žilina
Základná škola
Komenského 16 089 01 Svidník
Základná škola
Školská 50 991 26 Nenince
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika
Akademika Hronca 1 048 01 Rožňava
Spojená škola J.A Komenského
J.A Komenského 5 048 01 Rožňava
Stredná zdravotná škola
Nám. 1. mája 1 048 01 Rožňava
Gymnázium Ivana Kraska
P. Hostinského 3 979 01 Rimavská Sobota
Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12 085 01 Bardejov
Obchodná akadémia
Daxnerova 88 093 01 Vranov nad Topľov
Gymnázium Petra Pázmánya s yučovacím jazykom maďarským
Letomostie 3 Nové Zámky
Stredná priemyselná škola stavebná
Konkolyho 8 Hurbanovo
Stredná odborná škola technická
Bratislavská cesta 10 945 25 Komárno
Základná škola s materskou školou s vyučovacícm jazykom maďarským
Mostová 210 925 07 Mostová
Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola
L. Novomeského 2070 979 01 Rimavská Sobota
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresť.cirkvi s VJM
Daxnerova10/42 979 31 Rimavská Sobota
Gymnázium
Nám. Padlých hrdinov 2 Fiľakovo
Gymnázium
Nám. Padlých hrdinov 2 Fiľakovo
Stredná odborná škola
Šafárikova 56 982 01 Tornaľa
Súkromná Stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským
Mostová 53 – Hidaskúrt Orechová 53 925 07 Mostová
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13 814 04 Bratislava
Evanjelické lýceum
Vranovská 2 851 02 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb
Vranovská 2 851 02 Bratislava
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9 851 01 Bratislava
SOŠ – odbor TAP, na pečiatke: Spojená škola
Opatovská cesta 101 040 01 Košice
Stredná odborná škola
Poľná 10 990 01 Veľký Krtíš
Stredná priemyselná škola stavebná
Cabajská 4 950 20 Nitra
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné nám. 1 918 43 Trnava
Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35 852 03 Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4 071 01 Michalovce
Základná škola Sándora Petőfiho s VJM
Kamenín 494 943 57 Kamenín
Centrum pre deti a rodiny
Nová ul. Č. 9 902 03 Pezinok
Gymnázium Imre Madácha s VJM
Slnečná 2 931 01 Šamorín
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
Ul. biskupa Királya 5 Komárno
Základná škola, elokované pracovisko Dončova 4
„Bystrická cesta 14 034 01 Ružomberok —————————— elokované pracovisko Dončova 4 034 01 Ružomberok“
Základná škola
Komenského 357/6 073 01 Sobrance
Základná škola Sološnica
Školská ulica 7/19 906 37 Sološnica
Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
Hrnčiarska 795/61 09101 Stropkov
Spojená škola
Mierová 134 059 21 Svit
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Karloveská 32 841 04 Bratislva
Základná škola s materskou školou Budmerice
Budmerice 430 900 86 Budmerice
Základná škola
Vinohradská 62 900 81 Šenkvice
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom
Školská 490 013 01 Teplička nad Váhom
Súkromná stredná odborná škola DSA
Koniarekova 17 918 50 Trnava
Základná škola s Materskou školou
Spartakovská 5 917 01 Trnava
Spojená škola
Školská 447/2 03901 Turčianske Teplice
Základná škola
Komenského 2 922 03 Vrbové
Základná škola Hany Zelinovej
Čachovský rad 34 038 61 Vrútky
Základná škola
Martinská 20 010 08 Žilina
SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 3926/11 Poprad
SOŠ pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5 080 01 Prešov
Cirkevná spojená škola
Duchnovičova 24 066 01 Humenné
Základná škola
Pugačevova 1381/7 Humenné
Základná škola Františka Hrušovského
Gymnaziálna 197 038 43 Kláštor pod Znievom
Základná škola s materskou školou, Komjatná
Školská 290 034 96 Komjatná
Základná škola v Košťanoch nad Turcom
Ul. ostrovná 1 038 41 Košťany nad Turcom
Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
Hlinisko 320 034 83 Liptovská Teplá
Základná škola s materskou školou
Ulica pod Chočom 550 034 81 Lisková
Základná škola s materskou školou, Lúčky 521
Lúčky 521, 03482 Lúčky
ZŠ s MŠ
Lysá pod Makytou 44 020 54 Lysá pod Makytou
Základná škola, Nade Hejnej 4, Martin
Nade Hejnej 4 03601 Martin
Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
Ul. S. Tomášika 1 036 01 Martin
Súkromná základná škola
Východná 11441/18B 03601 Martin
Spojená škola – Základná škola Jána Kollára
Kollárovo námestie 33/3, 038 21 Mošovce
Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra
Na Hôrke 30 949 11 Nitra
Základná škola
Cabajská 2 94901 Nitra
Základná škola
Gábora Bethlena 41 940 02 Nové Zámky
ZŠ Kúpelná 2
Kúpeľná 2 08001 Prešov
Základná škola s materskou školou
029 45 Rabčice 194
Základná škola
Klačno 4/2201 034 01 Ružomberok
Základná škola sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 1145/22 034 01 Ružomberok
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 1086 821 01 Ružinov
Stredná odborná škola stavebná
Gymnázium Jána Hollého
Na Hlinách 7279/30 97101 Trnava
Základná škola s materskou školou
Ul. 1.mája 3 900 84 Báhoň
ZŠ s MŠ Jána Bakossa
Bakossova 5 974 01 Banská Bystrica
Stredná odborná škola ekonomiky a služieb J. Andraščíka
Pod Vinbargom 3 085 01 Bardejov
Základná škola Belá-Dulice
Základná škola Belá-Dulice č.84 038 11 Belá-Dulice
Základna škola s materskou školou
Školská 252 951 75 Beladice
Základná škola Cífer
SNP 5 919 43 Cífer
Základná škola s materskou školou
Diviacká Nová Ves č. 260 972 24 Diviacká Nová Ves
Základná škola Martina Kukučína
SNP 1199/36 026 01 Dolný Kubín
Základná škola s materskou školou
Malatiná 70 026 01 Malatiná – Dolný Kubín
Základná škola
Mierové námestie 255/27 972 51 Handlová
Základná škola
Mierové námestie 255/24 Handlová
Základná škola
Školská 526/53 Handlová
Základná škola
Štúrova 341 094 31 Hanušovce nad Topľou
Základná škola, Horná Štubňa
038 46 Horná Štubňa 494
Základná škola s materskou školou
Horný Hričov 156 013 42 Horný Hričov
Spojená škola internátna
Komenského 3 066 01 Humenné
ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM
Komenského 555 Zlatná na Ostrove
ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec 244
Základná škola s VJM – Alapiskola
Eötvösova ul. 39 94501 Komárno
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM
Štvrť SNP 1004/34 Galanta
Spojená škola s VJM
Lichnerova 71 903 01 Senec
SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gastronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2 076 51 Pribeník
SOŠ technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta
Esterházyovcov 712/10 924 34 Galanta
SOŠ techniky a mechanizácie – Műszaki és Gépítési Szakközépiskola
Ul. 1. mája 1 Hurbanovo
SOŠ techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany
Súkromná SOŠ – Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426 925 21 Sládkovičovo
Cirkevná ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Vojany
Elektrárenská 319/6 076 72 Vojany
Základná Škola s MŠ s VJM Boľ
Školská 233 076 53 Boľ
ZŠ s VJM – Alapiskola
Zimná 6 Čierna nad Tisou
ZŠ Jánosa Erdélyiho s VJM – Erdélyi János Alapiskola
Fábryho 36 Veľké kapušany
ZŠ Károlya Szemerényiho s VJM
Nová cesta 9 941 10 Tvrdošovce
Základná škola – Alapiskola
Leles 211 07684 Leles
ZŠ Mihálya Helmeczyho s VJM
M. Hunyadiho 1256/16 077 01 Kráľovský Chlmec
Základná škola s VJM
Školská 278 Veľké Trakany
Základná škola s VJM – Alapiskola
Hlavná 27 Sokolce
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánova 2 Žilina
SOŠ
Pod Bánošom 80 Banská Bystrica
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Školská 5 Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Ždiar
Ždiar 255
Stredná odborná škola technická
Ul. 1.mája 500 Vráble
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozáčeka 4 Zvolen
SOŠ obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6 Trnava
ZŠ s MŠ Trstice
Trstice 647
Základná škola
Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87 Levice
Gymnázium A.H. Škultétyho
Školská 21 Veľký Krtíš
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32 Komárno
Základná škola
Haličská cesta 1493/7 Lučenec
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16 Svidník
ZŠ s MŠ Bušince
Krtíšska 26 Bušince
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Hlavná 115 Topoľníky
Základná škola
Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská streda
SOŠ obchodu a služieb
Budovateľská 32 Komárno
ZŠ Endre Adyho s VJM
Adyho 9 Štúrovo
SOŠ technická Vráble
Ul. 1. mája 500 Vráble
ZŠ RKC v Rožňave s VJM
Kozmonautov 2 Rožňava
ZŠ Kudlovská 11, Humenné
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
ZŠ Jána Palárika Majcichov
Majcichov 536
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 Banská Bystrica
ZŠ Jána Amosa Komenského
Komenského 1227/8 Sereď
Spojená škola Sládkovičovo
Školská 1087 Sládkovičovo
SOŠ pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta
1. mája 7 Trenčín
SOŠP J.A. Baťu Svit
Štefánikova 39 Svit
ZŠ Anatolija Karpova
Černyševského 8 Bratislava
ZŠ Komenského Svit
Komenského 2 Svit
ZŠ s MŠ Ždiar
Ždiar 255
ZŠ Rudňany
Zimné 96 Rudňany
ZŠ Harmanec
Harmanec 10
Hotelová akadémia
Radničné námestie č.1 Spišská Nová Ves
Gymnázium Park mládeže
Park mládeže 5 Košice
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16 Banská Štiavnica
ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce – Stampay János Alapiskola Köbölkút
Ul. J. Stampayho 929/80 Gbelce
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12 Banská Štiavnica
Spojená škola
Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda
Súkromná základná škola Guliver
A.T. Sytnianskeho 2867/4 Banská štiavnica
CZŠ sv. Cyrila a Metoda
Komenského 3064/41 92601 Sereď
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Komenského 4 Humenné
Základná škola Konštantínova, Stropkov
Základná škola Konštantínova 1751/64 Stropkov
Hotelová akadémia Štefánikova, Humenné
Hotelová akadémia Štefánikova 28 Humenné
Základná škola Belá – Dulice
Belá – Dulice 84
Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad
Spojená škola sv. Jána Pavla II. Dlhé hony 3522/2 Poprad
Základná škola, Humenné
Základná škola Kudlovská 11 Humenné
SOŠ obchodu a služieb, Humenné
SOŠ obchodu a služieb Mierová 1973/79 Humenné
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Obchodná akadémia Jarmočná 132 Stará Ľubovňa
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35 Bratislava
Základná škola, Svidník
Základná škola Ul. 8. mája 640/39 Svidník
ZŠ s MŠ Bukovce
ZŠ s MŠ Bukovce 80 Bukovce
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota
Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia K. Mikszátha 1 Rimavská Sobota
Gymnázium Malacky
Gymnázium Ul. 1.mája 8 Malacky
SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom
SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom
Základná škola s MŠ
Základná škola s MŠ Francisciho ul. 832/21, Poprad
Súkromné gymnázium
Súkromné gymnázium Oravská 11 Žilina
Spojená škola Svidník
Spojená škola Centrálna 464 08901 Svidník
Základná škola Humenné
Základná škola SNP 1 066 01 Humenné
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Mierové námestie č. 10 925 51 Šintava
Spojená škola, Svidník
Spojená škola Centrálna 464 Svidník
SPŠ technická, Bardejov
SPŠ technická Komenského 5 Bardejov
Spojená škola Juraja Henischa, SOŠ polytechnická
Spojená škola Juraja Henischa org. zlož. SOŠ polytechnická Slovenská 5 Bardejov
Gymnázium Konštantínova, Stropkov
Gymnázium Konštantínova 1751/64 Stropkov
SOŠ elektrotechnická, Stropkov
SOŠ elektrotechnická Hviezdoslavova 44 Stropkov
Základná škola Hlinné
Základná škola Hlinné Hlinné 138
Spojená škola, Ul. M.R. Štefánika, Vrútky
Spojená škola Ul. M.R. Štefánika 1 Vrútky
Súkromná SOŠ Dukelská, Giraltovce
Súkromná SOŠ Dukelská 33 Giraltovce
Gymnázium Giraltovce
Gymnázium Dukelská 30 Giraltovce
Gymnázium J. Hollého, Trnava
Na Hlinách 7279/30 Trnava
Súkromné gymnázium, Česká, Bratislava
Česká 10 Bratislava
Základná škola s Materskou školou Jána Smreka
Melčice – Lieskové 377
Stredná zdravotnícka škola – EK
Športová 349/34 Dunajská Streda
SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Komárno
Gépipari és elektrotechnikai szakközépiskola Petöfiho 2 Komárno
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola Viktora Palkovicha 1105/3 946 03 Kolárovo Slovakia
Základná škola s materskou školou, Košarovce
Košarovce 16
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28 Humenné
Centrum voľného času, Orgovánová, Košice
Orgovánová 5 Košice
Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
Javorová 16 Spišská Nová Ves
ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Hrnčiarska 13 Humenné
Spojená škola, Svidník
Centrálna 464 08901 Svidník
Obchodná akadémia, Topoľčany
Inovecká 2041 Topoľčany
Základná škola Komenského
Komenského 2 Spišská Nová Ves
Súkromná obchodná akadémia, Žiar nad Hronom
SNP 16 Žiar nad Hronom
Obchodná akadémia Volgogradská
Volgogradská 3 Prešov
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica
Školská 5 Banská Bystrica
Spojená škola Hlavná
Hlavná 2 Žilina – Bytčica
Gymnázium Komenského, Partizánske
Komenského 2/1074 Partizánske
Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Bernolákova 26 Zlaté Moravce
Obchodná akadémia Tajovského
Tajovského ulica 25 Banská Bystrica
Stredná športová škola, Trenčín
Staničná 6 Trenčín
Gymnázium Janka Kráľa
Ul. SNP 3 Zlaté Moravce
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
Športová 1326 Kysucké Nové Mesto
Spojená škola, Lendak
Školská 535/5 Lendak
Obchodná akadémia, Považská Bystrica (Ilava)
Elokované pracovisko Hviezdoslavova 330/17 Ilava
SOŠ technická, Košice
Kukučínova 23 Košice
Obchodná akadémia, Humenné
Komenského 1 Humenné
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
SNP 509/116 Turčianske Teplice
Základná škola, Školská, Spišské Podhradie
Základná škola Školská ul. č.3 Spišské Podhradie
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla Sihelné 214
Gymnázium F.V. Sasinka
Námestie slobody 3 Skalica
Stredná odborná škola, Bratislavská, Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18 Dubnica nad Váhom
Gymnázium Školská, Dubnica nad Váhom
Školská 2 Dubnica nad Váhom
SPŠ Stavebná, Žilina
Veľká Okružná 25 Žilina
Gymnázium Golianova, Nitra
Golianova 68 Nitra
Základná škola P. Jilemnického, Zvolen
P. Jilemnického 1035/2 Zvolen
ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra
Andreja Šulgana 1 Nitra
Základná škola Školská, Hliník nad Hronom
Školská 482 Hliník nad Hronom
Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves
Školská 7 Spišská Nová Ves
Gymnázium Sv. Františka Assiského
Kláštorská 24 Levoča
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská cesta 9 Lučenec
SSOŠ ochrany osôb a majetku
Vranovská 4 Bratislava
Základná škola Mojmírova
Mojmírova 2 Zlaté Moravce
Stredná priemyselná škola Novomeského
Novomeského 5124 Martin
Spojená škola Čsl. armády
Čsl. armády 24 Martin
Spojená škola, Nitrianske Pravno
Školská 370/19 Nitrianske Pravno
Základná škola Pribinova
Pribinova 1 Zlaté Moravce
Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka
Skalka 36 Lietavská Lúčka
Stredná odborná škola pedagogická
Komenského 12 Lučenec
S.P.A.C.E – Spolok pre aktivitu, cestovanie
Agátová 296 Trnavá Hora
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
Z. Kodálya 765 Galanta
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom
Jilemnického 1282 Žiar nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola Exnárova
Exnárova 20 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná
Kopaničná 237 Hliník nad Hronom
Základná škola Školská, Heľpa
Školská 604/17 Heľpa
Stredná odborná škola, Partizánske
Námestie SNP 5 Partizánske
Gymnázium M. R. Štefánika
Športová 41 Nové Mesto nad Váhom
SOŠ elektrotechnická, Rybničná
Rybničná 59 Bratislava
Základná škola s Materskou školou, Kočovce
Základná škola s Materskou školou Kočovce 380
Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10 Bratislava
Stredná priemyselná škola, Snina
Partizánska 1059 Snina
Stredná zdravotnícka škola, Košice
Kukučínova 40 Košice
Základná škola, Družstevná pri Hornáde
Hlavná 5 Družstevná pri Hornáde
Stredná odborná škola technická, Michalovce
SOŠ technická, Partizánska 1 Pracovisko Kapušianska 6 Michalovce
SOŠ polytechnická, Humenné
Štefánikova 1550/20 Humenné
SOŠ obchodu a služieb, Trenčín
Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín
SOŠ agrotechnická, Topoľčany
Tovarnícka 1632 Topoľčany
Stredná odborná škola podnikania, Prešov
Masarykova 24 Prešov
Hotelová akadémia J. Andraščíka
Pod Vinbargom 3 Bardejovo
Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava
Mikovíniho 1 Bratislava
Evanjelické gymnázium, Tisovec
Jesenského 836 Tisovec
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul. 17. novembra 2701 Čadca
Stredná umelecká škola, Kežmarok
Slavkovská 1040/19 Kežmarok
Súkromná základná škola Bakomi
Gwerkovej – Göllnerovej 6 Banská Štiavnica
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášikova 20 Bratislava
Základná škola Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany 75
Základná škola Zlaté Moravce
Mojmírova 2 Zlaté Moravce
Hotelová akadémia Čs. brigády
Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš
Spojená škola Tvrdošín
Medvedzie 133/1 Tvrdošín
Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok
Scota Viatora 6 Ružomberok
Základná škola s materskou školou J.M. Hurbana
Beckov č. 410
Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116 Turčianske Teplice
Gymnázium Topoľčany
Ul. 17. novembra 1180 Topoľčany
Základná škola Jilemnického
Jilemnického ul. č. 2 Žiar nad Hronom
Základná škola M. R. Štefánika
Ul. M.R. Štefánika č.17 Žiar nad Hronom
Súkromné športové gymnázium Užhorodská
Užhorodská 39 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
Sokolská 911/94 Zvolen
Základná škola s materskou školou, Nálepkovo
Nálepkovo 684
Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar
Veľký Folkmar 328
Základná škola s materskou školou, Prakovce
Prakovce 307
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Katedra financií a účtovníctva Tajovského 10 Banská Bystrica
Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2 Martin
Evanjelická spojená škola, Martin
M.R.Štefánika 17 Martin
Základná Škola J. Alexyho
J. Alexyho 949/1 Zvolen
SSUŠ animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1 Bratislava
Gymnázium Pankúchova
Pankúchova 6 Bratislava 5
SSOŠ Bardejov
Hviezdoslavova 11 Bardejov
Základná Škola Odborárska
Odborárska 1374 Nové Mesto nad Váhom
SSOŠ Podnikania, Zvolen
Námestie mládeže 587/17 Zvolen
Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou
Hviezdoslavova 68 Nová Ves nad Žitavou
Základná škola Robotnícka
Robotnícka 25 Zlaté Moravce
Základná škola Kluknava
Kluknava 43
Obchodná akadémia Šurany
Nám. hrdinov 7 Šurany
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina
M. R. Štefánika 8 Krupina
Súkromná základná škola Banská Bystrica
Lazovná 6 Banská Bystrica
Spojená škola Štúrova, Detva
Štúrova 848 Detva
Gymnázium Štúrova, Detva
Štúrova 849 Detva
Gymnázium A. Sládkoviča
M. R. Štefánika 8 Krupina
Spojená škola, Žilina
Rosinská cesta 4 Žilina
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Haanova 28 Bratislava
Základná škola s Materskou školou Š. Moyzesa
A. Kmeťa 1 Žiar nad Hronom
Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF
Dolnozemská cesta 1 Bratislava
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351 Zvolen
Obchodná akadémia, Košice
Watsonova 61 Košice
Súkromná SOŠ technická
Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom
Základná škola Dr Janského
ul. Dr. Janského 2 Žiar nad Hronom
Základná škola Trnavá Hora
Školská 324/8 Trnavá Hora
SOŠ techniky a služieb Topoľčany
Tovarnícka 1609 Topoľčany
Obchodná akadémia Poprad
Murgašova 94 Poprad
Stredná odborná škola strojnícka
Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou
Obchodná akadémia Milana Hodžu
M. Rázusa 1 Trenčín
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Ul. MUDr. Alexandra č. 29 Kežmarok
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3 Zvolen
Technická univerzita vo Zvolene
Katedra Ekonomiky a riadenia LH T.G. Masaryka 24 Zvolen
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5 Modra
Stredná odborná škola technická, Humenné
Družstevná 1737 Humenné
Súkromná stredná odborná škola Postupimská
Postupimská 37 Košice
SPŠ Strojnícka, Prešov
Duklianska 1 Prešov
Stredná priemyselná škola Poprad
Mnoheľova 828 Poprad
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1 Bratislava
Súkromná základná škola u Filipa
Ružová 5284/14 Banská Bystrica
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1 Spišská Nová Ves
Gymnázium J. Francisciho – Rimavského
Kláštorská 553/37 Levoča
Základná škola s materskou školou
Školská 20 Margecany
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Tajovského 10 Banská Bystrica
Základná škola Jaklovce
Školská 297 Jaklovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. SNP 5 Zlaté Moravce
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 500 Vráble
Základná škola, Švedlár
Švedlár 122
Základná škola
Komenského 6 Spišské Vlachy
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3 Nové Zámky
Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113 Košice
Stredná odborná škola
Bystrická 4 Žarnovica
Základná škola s Materskou školou
Komenského 2 Spišský Hrhov
Spojená škola
Komárňanská 28 Nové Zámky
Základná škola
Palešovo námestie 9 Spišské Podhradie
Spojená škola
Jarmočná 1 Modrý Kameň
Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2 Topoľčany
Obchodná akadémia
Dudova 4 Bratislava
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2 Martin – Priekopa
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.