...

Aktuality

V dňoch 28.6-30.6. 2024 sme sa v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia, n.o. zúčastnili festivalu pre rodiny s deťmi s názvom Za 7 horami...
Do12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week organizovanej OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorá prebiehala v dňoch 18.3.- 24.3.2024 sa spoločnosť OVB a...
OVB Charity & CSR Slovakia, n. o. sa v termíne od 18. – 24. marca 2024 zapojí do kampane Global Money Week 2024 formou vzdelávania pedagógov a študentov základných a...
Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra 2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom....
Súťaž, ktorú v septembri spustila Nezisková organizácia OVB Charity& CSR Slovakia n.o . prebieha aktuálne na 53 školách po celom Slovensku a súťaží v ňom 1495 žiakov . Do regionálnych...
OVB Charity & CSR Slovakia n. o. v septembri 2023 štartuje súťaž v hraní hry finančná sloboda pre študentov 4. ročníkov stredných škôl za účelom zvýšenia ich finančnej gramotnosti. Súťaž...
V tomto školskom roku hrali hru Finančná sloboda na našej škole dve triedy v priemernom počte 18 žiakov. Zúčastňujú sa jej žiaci vyšších ročníkov, ktorí už majú základné vedomosti o...
6. októbra 2022 okresný riaditeľ OVB Mgr. Dávid Zalaba odštartoval so svojím tímom certifikovaných lektorov (Ing. Orsolya Juhászová, Mgr. Dávid Michač, Gabriel Tanóczky) prvú oficiálnu súťaž v hraní tejto hry...
Úspešné hranie stolovej hry Finančná sloboda pod vedením certifikovaného lektora Martina Tomčalu....
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.