...

Celoslovenská súťaž v hraní Finančnej slobody 2023 prebieha na celom Slovensku!

Súťaž, ktorú v septembri spustila Nezisková organizácia OVB Charity& CSR Slovakia n.o . prebieha aktuálne na 53 školách po celom Slovensku a súťaží v ňom 1495 žiakov . Do regionálnych kôl postupujú najlepšie dvojice študentov 4. ročníkov, ktoré vyhrajú školské kolo. Regionálne kolá budú prebiehať v 10 okresných mestách. Do finále postúpia dve najlepšie dvojice regionálnych kôl. Tešíme sa, že vďaka nášmu CSR projektu sa môžu študenti stredných škôl vzdelávať vo finančnej gramotnosti hravou formou a prostredníctvom súťaže porovnať úroveň svojich vedomostí. Tri najúspešnejšie dvojice čakajú vo finále hodnotné ceny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.