...

Na stiahnutie

Výučbové materiály - Metodické listy

01

Investičný teplomer

02

Hurbá a čistá mzda

03

Príjmy a výdavky

04

Majetok a zdroje financovania

05

Finančná nezávislosť

07

Časová hodnota peňazí

08

Inflácia

09

Cenné papiere

10

Pravidelné investovanie

11

Typické ciele

Ostatné

01

Etický kódex lektora CSR - 2019

02

Národný štandard FG - 11/2019
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.