...

Napísali o nás

Sme hrdí na naše aktivity a preto nás vždy poteší, keď nás vo svojich článkoch a správach spomenú naše partnerské školy alebo médiá.

2022

Hírek – Televízny archív RTVS

Správy Hírek z pondelka, 28. novembra 2022

Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom

Fotoalbum z hry študentov Súkromnej SOŠ technickej, Žiar nad Hronom

Stredná odborná škola strojnícka, Skalica

Fotoalbum z hry študentov SOŠ strojníckej, Skalica

Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov

Fotoalbum z hry študentov ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

Fotoalbum z hry študentov SOŠ obchodu a služieb, Michalovce

Stredná odborná škola stavebná, Dunajská Streda

Facebook Album z hry študentov SOŠ stavebnej, Dunajská Streda (v maďarčine)

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca

Fotoalbum z hry študentov OA Dušana Metoda Janotu, Čadca

2021

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Článok školy a fotoalbum z hry žiakov

2020

Spojená škola, Lendak

Fotoalbum z hry študentov

2018

Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Levoča

Facebook Album: Hra študentov

Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava

Fotoalbum z hry žiakov

2017

Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Levoča

Finančná sloboda kvarťanov

Facebook Album: Školenie učiteľov

ZŠ Družstevná pri Hornáde

Fotoalbum z hry žiakov

ZŠ s MŠ, Margecany

Fotoalbum z hry žiakov

ZŠ s MŠ, Kočovce

Fotoalbum z hry žiakov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.