...

OVB v rozprávkovej krajine Za 7 horami

V dňoch 28.6-30.6. 2024 sme sa v rámci projektu spoločenskej zodpovednosti neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia, n.o. zúčastnili festivalu pre rodiny s deťmi s názvom Za 7 horami v Liptovskom Jáne.

Festival bol zameraný nielen na rozprávky, zábavu, ale aj edukatívne aktivity. A práve jednou z nich bol aj stánok OVB, kde sme sa venovali vzdelávaniu vo finančnej gramotnosti. Pripravili sme aktivity, ktoré sme prepojili s rozprávkou O troch grošoch. Deti mohli za rôzne aktivity získať dukátiky a tie zameniť za edukatívnu hru  Moja família na tablete  alebo za maľovanie omaľovanky. Deťom sme vysvetľovali základné princípy finančnej gramotnosti, ako správne hospodáriť s rodinným rozpočtom a ako správne investovať. Rodičia si zatiaľ mohli oddýchnuť alebo sa poradiť o finančnom plánovaní s našimi lektormi Sme radi, že sme aj touto hravou vzdelávacou  formou mohli deťom urobiť radosť. Tešíme sa na ďalší ročník.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.