...

Celosvetovú kampaň Global Money Week 2024 priniesla OVB do škôl s hrou Finančná sloboda

Do12. ročníka celosvetovej kampane Global Money Week organizovanej OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) zameranej na zvyšovanie finančnej gramotnosti, ktorá prebiehala v dňoch 18.3.- 24.3.2024 sa spoločnosť OVB a jej nezisková organizácia OVB Charity & CSR Slovakia zapojili hraním hry Finančná sloboda.

Zážitkové vzdelávanie formou stolovej hry, ktorej cieľom je vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti, bolo počas kampane zamerané prioritne na vzdelávanie študentov základných a stredných škôl, ale aj učiteľov a dospelých občanov. Naši certifikovaní lektori vzdelávali v 10 mestách (Komárno, Ružomberok, Zvolen, Topoľčany, Žiar nad Hronom, Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa, Čadca, Rožňava), na 10 školách a tejto aktivity finančného vzdelávania sa zúčastnilo celkovo 438 účastníkov.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.