...

Poznáme víťazov finálového kola!

Celoslovenská súťaž v hraní hry Finančná sloboda 2023 prebiehala od septembra do decembra 2023 v troch kolách – školskom, regionálnom a finálovom.

Na sviatok sv. Mikuláša 6.12.2023 prišlo súťažiť 19 najlepších dvojíc – víťazov regionálnych kôl ( celkovo 38 súťažiacich) z celého Slovenska na Základnú školu M.R. Štefánika 17 v Žiari nad Hronom, kde sa uskutočnilo finálové kolo.  Tri  víťazné dvojice získali od spoločnosti OVB a neziskovej organizácie OVB Charity & CSR Slovakia n.o. hodnotné ceny – tablety a smarthodinky.

  1. miesto: Emma Hundáková a Nikola Mohyláková, Obchodná akadémia Žilina
  2. miesto: Samuel Firda a Adrián Koša, SOŠ stavebná Žilina
  3. miesto: Szabolcs Krastenics a Zoltán Takács,- SOŠ technická Komárno

Tešíme sa na súťaž opäť na budúci rok.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.