...

Zrealizovali sme prvú súťaž medzi školami

6. októbra 2022 okresný riaditeľ OVB Mgr. Dávid Zalaba odštartoval so svojím tímom certifikovaných lektorov (Ing. Orsolya Juhászová, Mgr. Dávid Michač, Gabriel Tanóczky) prvú oficiálnu súťaž v hraní tejto hry na Slovensku.

Súťaž prebiehala 3 mesiace a zapojilo sa do nej 41 škôl z celého Slovenska a hru si zahralo 1167 študentov. Regionálne kolá prebiehali v Galante, Lučenci, v Komárne, v Šahách, Bratislave a v Košiciach. V školských kolách odohrali hru súťažiaci v dvojčlenných tímoch, zostavených v rámci svojej triedy. Najlepšie dvojice postúpili do regionálneho kola. Dve najlepšie hodnotené dvojice z každého regionálneho kola postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutočnilo v meste Komárno. 3 najlepšie dvojice  (dvojice súťažiacich, ktorí nadobudli najvyššiu hodnotu majetku v hre), získali hodnotné výhry – tablety, vstupenky na gombasecký letný tábor a smarthodinky. Trieda víťaznej dvojice súťažiacich získala aj putovný pohár, ktorý prejde každý rok do triedy víťazov aktuálneho ročníka. Po ukončení finálového kola sa v Komárne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhier. Máme veľkú radosť z úspechov študentov a gratulujeme tímu pána Zalabu, ktorí zrealizovali tento úspešný prvý beh výnimočnej súťaže. Tešíme sa na ďalšie ročníky hrania našej vzdelávacej hry Finančná sloboda.  

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.