...

Komunikácia klienta s bankou prebieha prostredníctvom mobilného telefónu vybaveného technológiou WAP (Wirless Application Protocol). Jedná sa o predchodcu internet bankingu a dnes sa už táto technológia prístupu k banke nepoužíva. Pomocou mobilného telefónu a prehliadača sa používateľ dostal na zabezpečené WAP stránky banky. Po zadaní autorizačného kľúča mohol zadávať rôzne príkazy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.