...

Komunikácia klienta s bankou prebieha formou internetu. Na počítači, ktorý je pripojený na internet, musí byť nainštalovaný software dodaný bankou. Je bezpečnejšia ako internet banking, keďže spravujete svoj bankový účet cez Váš osobný počítač. Nevýhoda je v tom, že je potrebné inštalovať software, potrebný na pripojenie sa na Váš bankový účet a naviac nemáte k svojmu účtu pohodlný prístup z ľubovoľného miesta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.