...

Je bankovníctvo uskutočňované prostredníctvom mobilného telefónnu. Banka do telefónnu nahrá vlastnú bankovú aplikáciu, ktorá sa zobrazí v menu telefónnu. Prístup k tejto aplikácii je chránený bankovým PIN, ktorý sa nazýva BPIN. Následne stačí listovať v menu aplikácie a vybrať niektorú zo základných služieb. Informácie o vami vybranej službe získate formou textovej správy na mobilný telefón, alebo formou e-mailu do e-mailovej schránky, ktorá je predtým definovaná. Všetky dáta sú šifrované a každý mobilný telefón je vybavený bezpečnostným čipom, ktorý v kombinácii s PIN kódom jednoznačne klienta identifikuje. Bezpečnosť je zaručená aj viacerými prístupovými heslami.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.