...

Po kliknutí, na ikonu e-Pay sa zobrazí už vyplnení platobný príkaz, ktorý stačí iba schváliť. Táto služba umožňuje kupujúcemu platiť prostredníctvom služby Internet Banking. Tovar si môžete objednať a zaplatiť z pohodlia svojho domova. Výhodou tejto platby je rýchlosť a jednoduchosť spracovania transakcie. Po zadaní platby sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka. Nemusíte si už dávať zasielať tovar na dobierku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.