...

Tomáš Zaťko

Kto nevie kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.