...

Radoslava Kováčová

"Definícia šialenstva je robiť stále to isté a očakávať iné výsledky."  

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.