...

Juraj Masár

"Nesnívaj svoj život, ži svoj sen."

Vypočujte si rozhovor s Jurajom Masárom v RTVS o tom, ako finančná gramotnosť pomáha budovať hodnotu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.