...

Hra Finančná sloboda – excelentný nástroj na vzdelávanie detí i dospelých

»V živote je krásne to, že všetci ľudia majú na výber.« Aj týmto mottom sa v živote a v podnikaní riadi čerstvý okresný riaditeľ BD Dávid Zalaba.

Pán Zalaba, ste úspešný riaditeľ, kto alebo čo vás najviac posunulo v kariére?

Keď som prišiel do OVB, najväčšou motiváciou pre mňa bolo vidieť, že tu viem žiť život podľa mojich predstáv a byť oveľa úspešnejší, ako je bežný priemer na Slovensku. Najviac ma posunulo v kariére to, že som chcel dosiahnuť vyššie ciele, viac cestovať, mať peniaze, ale aj čas na rodinu, priateľov, a popritom mať pasívne príjmy.

Čo vás motivuje na vašej ceste vpred?

Dnes ma najviac motivuje ukázať iným ľuďom, ako sa môžu stať úspešnými. Najväčšou motiváciou a cieľom popri mojej rodine je, aby čím viac ľudí okolo mňa bolo úspešných a aby sme si spoločne užívali život.

Čo ste sa na vašej ceste naučili?

Na túto otázku by som vedel napísať veľmi veľa vecí. Som veľmi vďačný OVB za obrovský osobnostný rast a tiež za to, že som sa tu naučil veľkej pokore – toto mi pripadá ako to najhlavnejšie, pretože keď som sem ako 18-ročný prišiel, až takú pokoru som nemal. Ako druhé najdôležitejšie som sa tu naučil, že všetko sa dá dosiahnuť – dôležité je, že si to musíme vedieť predstaviť. Keď si to vieme predstaviť, tak vieme dosiahnuť všetko, čo si predstavíme.

Podarilo sa vám splniť si sny a ciele, ktoré ste si na začiatku ani nedokázali predstaviť?

Ja osobne si myslím, že človek si nedokáže splniť také sny a ciele, ktoré si nevie predstaviť. Na 100 % môžem povedať, že som si vedel splniť a dosiahnuť oveľa viac, než som ako 18-ročný mohol snívať.

Máte stále nové sny a ciele? Prečo sú pre vás dôležité?

Áno, určite mám (úsmev). Je prekvapujúce, že čím viac cieľov si splním, tým viac mi ich pribudne. Ako som povedal na mnohých školeniach: podľa mňa, bez cieľov človek neexistuje. Ten človek, ktorý nemá cieľ, je mŕtvy človek. Kvôli tomu sú sny a ciele dôležité, lebo musíme stále a stále rásť. Keď nerastieme, keď nejdeme dopredu, keď nemáme nové ciele, tak nielenže stagnujeme, ale ideme dozadu, a toto ja nechcem.

Ako vyzerá váš pracovný deň?

Ja by som túto otázku rozdelil na dve časti – ako môj pracovný deň vyzeral predtým, ako som sa stal BD (úsmev), a potom. Pracovné dni predtým boli veľmi namáhavé, niekedy som mal 12 až 14 stretnutí denne, budoval som si štruktúru, pracoval som s klientmi, robil som školenia a tiež som budoval aj vzťahy. Bolo toho naozaj veľa, ale teraz vám môžem povedať, že sa to oplatilo, lebo dnes už môj pracovný deň vyzerá inak. Aby som vám dal odpoveď na vašu otázku: teraz sú už moje pracovné dni voľnejšie, väčšinu času venujem riadeniu svojich ľudí a tiež plánovaniu – toto bolo síce dôležité aj predtým, ale teraz okrem toho tvorím aj víziu pre mojich ľudí a pre celú moju štruktúru a hlavne im ukazujem príklad, ako si môžu aj oni splniť svoje ciele.

Ako vnímate našu stolovú hru Finančná sloboda?

Veľmi ťažko nájdem vhodné slová na Finančnú slobodu, je to fakt excelentná hra. Mne tento nástroj veľmi pomohol a takisto pomáha aj mojej štruktúre pri raste a v budovaní firmy. Veľmi veľa ju používame, robíme s ňou aj na školách, kde aj s jej pomocou vzdelávame žiakov a učiteľov. Je to takisto úžasný nástroj na budovanie vzťahov, na kontaktovanie ľudí a hlavne na vzdelávanie. Môžem vám zo srdca povedať, že vám ďakujem, že ste túto hru podporovali a vybudovali. Mne naozaj pomohla pri raste a v dosiahnutí riaditeľskej pozície.

Ako dlho už túto hru využívate?

Ja som túto hru hrával už aj vtedy, keď existovala len česká verzia hry – už vtedy sa mi veľmi páčila a hneď, ako bola možnosť zakúpiť slovenskú verziu hry, som túto možnosť využil. Neviem to povedať úplne presne, ale minimálne 8 rokov túto hru hrávam.

Čo prináša hranie hry vám osobne? Máte pocit, že vďaka nej odborne a osobnostne rastiete?

Ako som odpovedal už pri predošlej otázke, hranie hry mi veľmi pomohlo tak v odbornom, ako aj v osobnom raste. Naozaj veľmi odporúčam spolupracovníkom OVB stať sa lektormi Finančnej slobody, nielen si ju zahrať. Pretože keď človek absolvuje certifikačný beh a úspešne prejde certifikáciou, bude sa úplne inak pozerať na celú hru a bude ju vedieť aj lepšie využívať.

Skúste si zaspomínať, aké bolo vaše prvé hranie hry Finančná sloboda – aký bol váš AHA moment?

Môj AHA moment bol pri mojom úplne prvom hraní Finančnej slobody, keď som zistil, že takýmto spôsobom, ako nám ukazuje táto hra, sa človek veľmi jednoducho môže stať finančne nezávislým a môže dosiahnuť krásne pasívne príjmy. Toto som predtým vôbec nevedel, a pritom som už viac rokov pracoval v OVB.

Aké sú reakcie hráčov? Čo konkrétne im najviac otvára oči?

Hráči sú veľmi prekvapení, že aj takéto veci sa dajú v živote dosiahnuť, že môžu byť finančne nezávislí a že môžu toľko peňazí ušetriť. Všetci hráči sú vždy veľmi vďační, že sa k týmto informáciám mohli dostať, a chcú naďalej spolupracovať aj mimo hry (úsmev).

Ako ovplyvnila hra Finančná sloboda vašu prácu so spolupracovníkmi a klientmi?

U mňa bol najdôležitejší moment ten, že sme oveľa jednoduchšie začali oslovovať ľudí a po hre sa oveľa rýchlejšie stali klientmi. Takýmto spôsobom som vedel získavať aj viac ľudí na spoluprácu. Keď som im názorne ukázal prostredníctvom hry prácu finančného sprostredkovateľa a aké výsledky z nej máme, tak mi mnohí povedali, že by sa im páčilo takýmto spôsobom zarábať peniaze.

Hráte hru viac s klientmi alebo so štruktúrou?

Ja by som povedal, že túto hru hrám hlavne s takými ľuďmi, ktorí ešte ani nie sú klienti, dokonca ani nie sú zo štruktúry. Robím to preto, lebo Finančná sloboda je skvelý spôsob na oslovenie nových ľudí, z ktorých sa môže stať klient alebo spolupracovník. So štruktúrou hrávam vtedy, keď k nám prídu noví ľudia.

Ako vy osobne využívate tento nástroj?

Veľa ľudí očakáva od tejto hry, že prostredníctvom nej získajú nových spolupracovníkov. Ja osobne som získaval s touto hrou najmä klientov, a to veľmi jednoducho – 80 % ľudí, ktorí hrali túto hru, sa stali klientmi a mali záujem riešiť cez nás nie jeden produkt, ale celý finančný plán. Preto odporúčam aj nováčikom v našej štruktúre práve takto pracovať s hrou – jednoducho oslovovať ľudí, hravou formou získať klientov a takto zarábať peniaze. A bonusom je, že spokojní klienti sa často stávajú úspešnými spolupracovníkmi.

Sú spolupracovníci alebo klienti získaní cez hru Finančná sloboda v niečom iní?

Ako som spomenul, my máme z hrania Finančnej slobody najmä klientov. Na hre je úžasné to, že s klientmi, ktorí hrali hru, už veľmi jednoducho urobíme zmluvy, a to najmä na investície, ale tiež aj na dlhodobé produkty. Je to aj z toho dôvodu, že už pri hraní sa sami dozvedia, aké dôležité sú Zlaté pravidlá (ako napr. pravidelné sporenie a investovanie).

Ste certifikovaný lektor – aký vplyv to malo na vaše nedávne povýšenie na BD?

S certifikáciou sa mi otvorilo veľa dverí hlavne v oblasti vzdelávania, a to mi veľmi pomohlo v povýšení na BD. Ako certifikovanému lektorovi sa mi podarilo zazmluvniť na južnom Slovensku 40 škôl, a to nielen na vzdelávanie detí, ale i na vzdelávanie učiteľov, čo by sa mi bez certifikácie nepodarilo. Začal som tiež prednášať aj na vysokej škole v Komárne, kde sa mi toto vzdelanie takisto hodilo.

Odporúčali by ste certifikáciu aj iným spolupracovníkom OVB?

Certifikáciu určite odporúčam – môže mať na človeka obrovský vplyv, a to nielen pri jeho osobnostnom raste, ale, samozrejme, aj pri práci s klientmi a tiež pri budovaní štruktúry.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.