...

Global Money Week

Ústredným motívom tohto ročníka Global Money Week bolo “Uč sa. Spor. Zarábaj.”

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. sa zapojila do tohto projektu prostredníctvom hrania internetovej hry Moja Família na základných školách, ako i hrania stolovej spoločenskej hry Finančná sloboda na stredných školách na Slovensku. Veríme, že sme hravou, zábavnou a zážitkovou formou prispeli k finančnej gramotnosti detí a študentov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na daľší ročnik ???? #GlobalMoneyWeek2019

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.