...

Finančná sloboda v Malackách

Dňa 9.1.2020 si študenti Gymnázia v Malackách zvýšili svoju finančnú gramotnosť prostredníctvom hry Finančná sloboda.

Pod záštitou regionálneho riaditeľa spoločnosti OVB a zároveň certifikovaného lektora Mgr. Róberta Záhumenského sa na pôde školy uskutočnilo hranie stolovej hry Finančná sloboda, ktorá hravou formou učí deti, ale aj dospelých, čeliť skutočným situáciám zo života.

Cieľom hry je finančné vzdelávanie vo finančnom plánovaní a dosiahnutie finančnej nezávislosti. Hranie základného modulu trvá cca 2,5 hodiny, čo dáva možnosť opakovať hru s jednou skupinou aj viackrát za deň. V ten istý deň je teda možné pozorovať a porovnať napredovanie hráčov v oblasti finančného plánovania a schopnosti zabezpečiť si dôchodok/rentu.

Hra predstavuje moderný spôsob výučby, ktorý prináša zmenu myslenia a správania sa študentov v riadení osobných financií, pričom využíva zážitkovú pedagogiku na efektívne vyučovanie finančnej gramotnosti. Hráči objavia a osvoja si pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, rozpoznajú chyby vo finančnom rozhodovaní a naučia sa im v reálnom živote vyhýbať (napr. zbytočne sa nezadlžovať). Tiež si uvedomia hodnotu peňazí (kupujem si len to, čo potrebujem) a už jedným zahraním hry môžu získať až 30 rokov finančných skúseností.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.