...

Finančná sloboda s pedagógmi vo Svite

V stredu 22.9.2021 si zahrali pedagógovia zo Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite hru Finančná sloboda.

Hru moderovala certifikovaná lektorka Finančnej slobody Zuzana Salanciová, ktorá im ukázala, že aj finančné vzdelávanie môže byť aktívne, zážitkové a zábavné. Hravou formou získali v priebehu 3 hodín 30 rokov finančných skúseností a prešli si cestu k svojej „finančnej nezávislosti“.

V hre Finančná sloboda sú produkty veľmi podobné reálnym produktom dostupným na našom trhu. Preto hráči pri rozhodovaní môžu použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráči vedia aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po skončení hry. Dôležité je vedieť si vybrať si spomedzi náhodne sa vyskytujúcich finančných príležitostí, udržovať platobnú disciplínu, mať na pamäti svoje ciele a kompenzovať riziká, ktoré život prináša.

Ďakujeme všetkým zúčastneným pedagógom za milý zážitok a prajeme im finančnú slobodu a úspešných žiakov!

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.