...

Projekt Rytieri zocelení koronou pomohol pedagógom porozumieť financiám

Finančná gramotnosť na Slovensku nie je na vysokej úrovni, čo dokazujú viaceré prieskumy. Uvedomujú si to aj na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. Projektom Rytieri zocelení koronou sa rozhodli zlepšiť finančné vedomosti pedagógov aj rodičov ich žiakov.

Až 9 z 10 Slovákov si myslí, že skutočne rozumejú svetu financií. Priemerný výsledok v indexe finančnej gramotnosti je však len 62 bodov zo 100. Ukázal to prieskum spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. z augusta 2020.

Škola má, v ideálnom prípade, vyzbrojiť deti vedomosťami potrebnými do života. K takým určite patrí aj finančná gramotnosť, ktorej sa však v súčasnosti nevenuje primeraná pozornosť. K dôvodom patrí aj to, že samotní učitelia alebo rodičia detí sa v tejto téme dostatočne neorientujú. Zmeniť to chcú na Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici, kde v druhej polovici roka 2020 uskutočnili projekt Rytieri zocelení koronou.

Školy by mali pomáhať rodinám

Východiskom vzniku projektu bola pre väčšinu z nás nečakaná situácia s pandémiou COVID-19, ktorá so sebou priniesla hrozbu ekonomickej krízy a pre mnohých aj reálne finančné ťažkosti. „Školy by mali byť nápomocné rodinám, lebo fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej kríze po koronavíruse bude ťažké,“ vysvetľujú na stránke školy. Pomocnú ruku sa tak snažia podať aj zlepšovaním finančnej gramotnosti pedagógov, ktorí tak môžu v tejto oblasti pomôcť zvládať ťažkú situáciu vo svojej komunite.

Projekt, s ktorým škole pomohla spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s., začal hrou Finančná sloboda pod vedením certifikovanej lektorky Ing. Milady Heidlasovej. Dvadsaťjeden pedagógov odohralo tzv. Učiteľský scenár a absolvovali aj test finančnej gramotnosti. Na hru nadviazala online prednáška a seminár o finančnom plánovaní, do ktorého sa mohli zapojiť aj rodičia detí. Na základe toho sa snažili pretaviť kroky finančného vzdelávania aj do každodenného reálneho života.

Potrebná je hlavne systémová zmena

Projekt Rytieri zocelení koronou zúčastnených nadchol a počas záverečnej konferencie k nemu zhodnotili, že sú potrebné najmä systémové kroky a zmeny. Téme treba dať dôležitosť a podporovať vzdelávanie detí, pedagógov aj verejnosti.

Na konferencii zdôraznili význam praktického vzdelávania a učenia hrou a navrhli prepojenie finančného a matematického vzdelávania. Pandémia COVID-19 podľa účastníkov projektu taktiež ukázala nutnosť vzdelávania o podnikaní.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.