...

Dominika Kopernická

Chudobní a príslušníci strednej vrstvy pracujú pre peniaze. Bohatí nechávajú peniaze, aby pracovali pre nich. Robert T. Kiyosaki 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.