...

Vzdelávanie hrou prinieslo OVB aj do Čadce

Úspešné hranie stolovej hry Finančná sloboda pod vedením certifikovaného lektora Martina Tomčalu.

Podujatie sa uskutočnilo dňa 26.1.2023 na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci. Počas šiestich hodín študenti odohrali dva scenáre s rôznym stupňom náročnosti. O význame tohto spôsobu vzdelávania študentov vo finančnej gramotnosti hovoria aj slová jedného zo študentov: ,,Veľa som sa naučil aj keď som nevyhral. Bolo to zábavné a zároveň poučné. Prvý krát za 4 roky som sa dobre cítil v škole. Takto si predstavujem školstvo.” Radosť zo školy finančnej gramotnosti formou hry si na Obchodnej akadémii v Čadci vyskúšalo takmer 50 študentov.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.