...

Podcast o Finančnej gramotnosti a CSR projekte OVB

Vypočujte si unikátny podcast o finančnej gramotnosti a našom CSR projekte, ktorý pre Vás nahovorili certifikovaní lektori spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Dňa 6.9.2021 sme v profesionálnom nahrávacom štúdiu blízko Zvolena s regionálnym riaditeľom OVB Ing. Júliusom Molnárom, obchodným vedúcim OVB Mgr. Martinom Malešom, a finančným expertom OVB Jurajom Masárom nahrávali podcast o finančnej gramotnosti a našom CSR projekte. Vypočujte si túto epizódu zadarmo hneď teraz.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.