...

Hra Finančná sloboda – získanie spolupracovníkov aj klientov hravou formou

Prečítajte si rozhovor s regionálnym riaditeľom OVB Allfinanz Slovensko a.s. Milošom Kováčom o unikátnom nástroji na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Ste úspešný riaditeľ, aký je Váš recept na úspech?

Úspech je výborná vec, lebo sa z neho dá veľa naučiť. V našej oblasti je veľmi dôležité mať dlhodobé a aj veľké ciele. Uvedomil som si, že toto je podnikanie, kde môže uspieť každý bez rozdielu. Od začiatku som veril značke, ľuďom v OVB. Možno na rozdiel od mnohých som nepotreboval toľko dôkazov, že to funguje. Jediné limity si dávame len my sami. Všetci LD sú pre mňa dostatočným a nespochybniteľným dôkazom, že sa dá podnikať s úspechom.

Ako vnímate našu stolovú hru Finančná sloboda?

Finančná sloboda OVB je unikátny nástroj na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Som veľmi rád, že naša spoločnosť podporuje aj takúto formu šírenia osvety, získavania klientov a tiež aj zapracovania spolupracovníkov.

Ako pozývate na hranie Finančnej slobody?

Najviac „hráčov“ som pozval prostredníctvom riaditeľov stredných škôl. Využívam na osobných stretnutiach jednoduchú formu prezentácie tejto hry, či už: „Poď za 3 hodiny prežiť 30 rokov,“ alebo: „Chceš vedieť, ako rozumieť peniazom? Existuje zábavná forma, ako to zistiť.“

Aké sú reakcie hráčov? Čo konkrétne im najviac otvára oči? Aké „aha momenty“ zažívajú?

Na školách som si všimol, ako veľmi študenti kopírujú návyky svojich rodičov v oblasti financií. Presne vidieť, akým príkladom sú pre deti rodičia, či už pozitívnym, alebo negatívnym. Niekoľkokrát som hral aj s učiteľmi, a kým na začiatku sa nad hrou usmievali, na jej konci si sami priznali, aké chyby v hre urobili, a ako to mali urobiť inak. Častokrát si uvedomia, že na spravovanie svojich financií potrebujú profesionála, ktorý im poradí a pomôže.

Ako ovplyvnila hra Finančná sloboda Vašu prácu so spolupracovníkmi a klientmi?

Po prvých kolách hrania sa nám zvýšili zmluvy na poistenie majetku (úsmev). Vidieť, ako hra pomáha pri poradenských rozhovoroch, lebo spolupracovník si dokáže reálnejšie predstaviť dôležitosť portfólia, vhodného výberu produktov a stratégie. Dokáže lepšie reagovať na prípadné námietky, lebo on už má „30 rokov skúseností“ z hry. Mnohí klienti, ktorí hrali Finančnú slobodu, sa stali aj spolupracovníkmi, žiadali o úpravu portfólia. Kolegovia získavajú od takých klientov odporúčania jednoduchšie.

Sú spolupracovníci alebo klienti získaní cez hru Finančná sloboda v niečom iní?

Áno, snažíme sa priebeh hry moderovať čo najrealistickejšie, aby potom spolupracovníci mali väčší zážitok a lepšie sa cítili v pozícii sprostredkovateľa aj v praxi. Ako keby to mali už zažité. Noví spolupracovníci si vďaka hre vedia lepšie predstaviť našu prácu finančného sprostredkovateľa. Klienti vedia na našich ďalších stretnutiach lepšie a pohotovejšie reagovať na otázky, už poznajú produkty finančného trhu, s ktorými sa stretli v hre. Hra Finančná sloboda výrazne pomáha pri zapracovaní nových spolupracovníkov.

Ak hru využívate aj pri zapracovaní alebo preškoľovaní Vašich spolupracovníkov, čo to prináša Vašej štruktúre?

Hra Finančná sloboda predstavuje dôležitú súčasť zapracovania nových spolupracovníkov. Snažíme sa, aby zvládli ako hráči všetky scenáre, a pýtame si spätnú väzbu. Spolupracovníci sa pri hre oveľa lepšie navzájom spoznávajú, je vidieť, kto ako zvláda stresové situácie, ako je človek aktívny. Niektorí majú chuť súťažiť, iní naopak „len“ odohrať. Môžem povedať, že táto hra nám v štruktúre veľmi pomohla upevňovať vzťahy medzi kolegami. Po odohratí veľmi často prichádza otázka „Kedy hráme zas?“ alebo „Dá sa táto hra niekde kúpiť?“

Ako sa dá podľa Vás zvládnuť táto doba pandémie a vyjsť z nej silnejší?

Je to opäť len o tom, ako sa prispôsobíme tejto zmene. Klienti sú podľa mňa otvorenejší a uvedomujú si dôležitosť našich služieb. Pochopili, aké dôležite je byť pripravení a nebyť prekvapení. Význam finančných služieb v takýchto chvíľach rastie a tí z nás, ktorí sa dokázali rýchlejšie prispôsobiť, vyhrávajú!

Ako sa zmenil štýl Vašej práce počas pandémie?

Pandémia veľa zmenila a my sme sa prispôsobili. Objavili sme pomerne efektívny spôsob online komunikácie. Priznám sa, trochu to trvalo, kým si „ten online“ na nás zvykol, ale podarilo sa (úsmev). Online beriem ako ďalší nástroj komunikácie. Dnes už prirodzene a bez bariér. Teším sa, že budeme hru opäť hrávať naživo, lebo sa pritom môže krásne využiť skupinová dynamika a energia na vzdelávanie aj vytváranie vzťahov.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.