...

Hra Finančná sloboda prináša hravý prístup do akademického aj podnikateľského prostredia

Potrebujete opätovné biznis nakopnutie? Chcete si rozšíriť možnosti podnikania? Máte radi zábavu a hry? Hra Finančná sloboda je pre vás to pravé orechové! Prečítajte si rozhovor s okresnou vedúcou OVB Allfinanz Slovensko Ivanou Servanskou, ktorá je jej certifikovanou lektorkou.

Ako vnímate stolovú hru Finančná sloboda OVB?

Finančná sloboda OVB je pre mňa úžasný projekt, bola som pri ňom od zrodu myšlienky až po jeho úspešnú realizáciu. Je to pomôcka, ktorá mi pri dlhoročnej spolupráci so školami umožňuje hravou formou vylepšovať finančnú gramotnosť. Hra má aj didaktický charakter pri následnej komunikácii s učiteľmi. V hre si človek „nanečisto“ prežije 30 rokov života a jeho cieľom je splniť si svoje sny.

Ako v reálnom živote, tak aj v hre poukazujem na moje motto: „Nebuď lenivý k svojim peniazom, keď si ich ťažko zarobil!“ Za mňa najväčším prínosom tejto hry je biznis scenár, prostredníctvom ktorého vieme ľuďom ukázať, ako sa vydať na dráhu podnikateľa, nebáť sa ísť do toho, ak majú dobrý podnikateľský zámer.

Aké sú reakcie hráčov?

Reakcie sú úžasné! Od študentov počúvam len: „zábavné, poučné, ľahko zapamätateľné.“ Keď začnú hrať, úplne zabúdajú na čas, vhupnú do deja hry, ale začínajú zároveň reálne premýšľať o svojej budúcnosti, pretože v reálnom živote nechcú spraviť také chyby ako v hre.

Čo sa týka hrania hry s mojimi klientmi, rodinou a priateľmi, ich reakcie sú rovnaké. Následne majú záujem nechať si skontrolovať svoje existujúce zmluvy alebo ma žiadajú o samotné komplexné finančné plánovanie. Hlavné je, že začali pozitívne vnímať prácu finančného konzultanta. ????

Ako ovplyvnila hra Finančná sloboda OVB vašu prácu so spolupracovníkmi a klientmi?

Finančná sloboda OVB mi priniesla celkovo širší rozmer vnímania mojej práce. To, že som certifikovaná lektorka, mi umožnilo väčšiu spoluprácu so školami. Už 5 rokov prinášam mladým ľuďom kvalitnú pridanú hodnotu nielen formou hry, ale aj formou praxe pre študentov, resp. po absolvovaní štúdia ponúkame aj možnosť spolupráce.

Čo sa týka využitia hry v mojej firme, Finančná sloboda prináša rýchlejšie pochopenie problematiky celého finančného trhu a dôležitosť finančnej nezávislosti. Kolegovia si vedia rýchlejšie osvojiť princípy finančného plánovania pre klientov. A hlavne vytvára super atmosféru v kancelárii, keďže pri hre je vždy uvoľnená náladička.

Rovnako to vnímam pri hraní hry s klientmi. Je to super strávený čas, keď si klienti spríjemnia hru napríklad napečenými koláčikmi či domácim vínkom. ????

Ovplyvnilo to, že ste certifikovaná lektorka, vaše povýšenie na BL?

Myslím si, že áno. Touto príležitosťou som získala väčšie sebavedomie, nadobudla vyšší level nielen hard skills, ale aj soft skills, ktoré nás učili profíci z našej brandže z Českej republiky. A v neposlednom rade som veľa pochopila. Aj to, že finančná gramotnosť na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni.

A keďže aj ja som bola študentka a vnímala som, ako nezáživne sa prednáša na školách, viem oceniť, že touto formou prinášame do školských lavíc „zábavu“. Týmto inovatívnym spôsobom si študenti vedia zapamätať oveľa viac. Následne sa študenti sami ozývajú a zaujímajú sa o pracovné príležitosti u mňa vo firme. Z posledných dvoch ročníkov prišli viacerí a dnes sú v mojej firme zaúčajúci sa maturanti aj praktikanti, ale už aj samostatní kolegovia.

Odporúčali by ste certifikáciu a kvalitnú prácu s Finančnou slobodou aj kolegom?

Jednoznačne ÁNO!

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.