...

Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, rodného čísla, alebo iných osobných informácii za účelom spáchania podvodu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.