...

Vyše 8 500 študentov a učiteľov si zvýšilo finančnú gramotnosť s OVB

Hravá forma zvyšovania finančnej gramotnosti funguje najlepšie. Nielen pri žiakoch základných škôl, ale aj pri študentoch stredných škôl a ich učiteľoch. Ukazujú to výsled-ky projektu Finančná sloboda, do ktorej sa za dva roky zapojilo už 153 škôl a vyše 8 500 študentov a učiteľov.

Ide o projekt, ktorý na Slovensko priniesla a adaptovala OVB Allfinanz Slovensko, najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania.

Takmer 250 hracích dní a 5200 zapojených študentov a pedagógov

Finančná sloboda je stolová hra s moderátorom – odborníkom, ktorá umožňuje simulovať  30 rokov života rodiny. Úlohou hráčov je narábať s financiami tak, aby uspokojili základné potreby rodiny a napĺňali jej finančné ciele. Na slovenských školách sa počas školského roka 2018/2019 uskutočnilo spolu takmer 250 hracích dní s certifikovanými lektormi OVB. Zvyšovanie finančnej gramotnosti absolvovalo takmer 5000 žiakov a viac než 200 pedagógov.

V OVB je certifikovaných zatiaľ 41 lektorov, ktorí pôsobia na školách, sprevádzajú hru odborným výkladom a pomáhajú účastníkom zlepšovať sa vo finančnej gramotnosti. V OVB bolo preškolených na použitie Finančnej slobody celkovo 220 spolupracovníkov, ktorí vedia s použitím hry vzdelávať začínajúcich spolupracovníkov, členov rodiny, aj svojich klientov.

Cieľ pre nový školský rok: aspoň 5 000 študentov

Lektori OVB by chceli v novom školskom roku 2019/2020 preškoliť vo finančnej gramotnosti až 5 000 nových študentov. „Aby sme učiteľom pomohli pri zvyšovaní finančnej gramotnosti detí a žiakom a študentom umožnili lepšie chápať finančné súvislosti, pokračujeme v procese certifikovania ďalších kvalifikovaných lektorov,“ hovorí Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB.

Finančná sloboda pomáha už takmer dve desaťročia vo zvyšovaní finančnej gramotnosti v Českej republike aj na Slovensku. Posledné dva roky aj v slovenskej „modrej“ verzii. Autormi hry sú lektori, ktorí sú sami praktici vo finančnom sprostredkovaní a zároveň držiteľmi prestížnych titulov vo finančnom plánovaní – EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner).

„Finančná sloboda je mimoriadne užitočný nástroj pre zvyšovanie finančnej gramotnosti, ako aj pre pochopenie profesie finančného sprostredkovateľa. V našej spoločnosti sa aktívne využíva v rôznych obmenách už vyše 15 rokov. Sme radi, že sme ju po adaptácia na slovenské podmienky mohli priniesť aj medzi našich mladých ľudí,“ dodáva I. Chačaturianová.

Odozvy žiakov aj učiteľov na hru sú veľmi pozitívne

Finančnú slobodu hodnotia veľmi pozitívne žiaci, študenti aj ich učitelia. Podľa odpovedí v anonymnom dotazníku bolo takmer 96 % učiteľov spokojných s hraním Finančnej slobody na ich škole. Až 98 % učiteľov prejavilo spokojnosť s certifikovaným lektorom OVB a vyše 90 % učiteľov má záujem o opakovanie hracieho dňa na svojej škole.

Čo hovoria učitelia na hru Finančná sloboda

Rada by som vyzdvihla hlavne jej obrovský prínos pre našich žiakov, ktorí si pochvaľovali, že ich priblížila k reálnemu životu a mohli si vyskúšať postupy a kroky v rôznych životných situáciách, s ktorými sa v dospelosti budú stretávať.

Hra mi umožnila simulovať danú finančnú situáciu, analyzovať ju, a na základe nej podniknúť kroky na jej zlepšenie z dlhodobého hľadiska, čo považujem za kvalitnú skúsenosť. Pozitívne ovplyvnila moje finančné zmýšľanie.

Žiaci si poznatky z hry pamätajú aj po dlhšej dobe.

Čo hovoria žiaci a študenti na hru Finančná sloboda

Naučil som sa najmä dôležité základy, ktoré by mal finančne gramotný človek ovládať.

Naučila som sa čo je pre mňa vhodné a ako narábať s peniazmi ????

Získala som poznatky v oblasti financovania a investícií, tiež ako správne využiť financie a splatiť zlé úvery.

Naučil som sa ako mám správne hospodáriť s peniazmi, aby som bol finančne nezávislý.

Galéria k článku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.